ดรสา http://dorrasa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-01-2018&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-01-2018&group=7&gblog=16 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดชุมพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-01-2018&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-01-2018&group=7&gblog=16 Fri, 26 Jan 2018 14:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-01-2018&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-01-2018&group=7&gblog=15 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดชัยภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-01-2018&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-01-2018&group=7&gblog=15 Mon, 15 Jan 2018 20:38:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=10 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดชัยนาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=10 Mon, 13 Nov 2017 21:28:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-02-2012&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-02-2012&group=3&gblog=41 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-02-2012&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-02-2012&group=3&gblog=41 Thu, 02 Feb 2012 23:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=40 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=40 Thu, 06 Oct 2011 13:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=39 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-10-2011&group=3&gblog=39 Thu, 06 Oct 2011 13:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-09-2011&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-09-2011&group=3&gblog=38 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-09-2011&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-09-2011&group=3&gblog=38 Thu, 22 Sep 2011 13:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-08-2011&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-08-2011&group=3&gblog=37 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศบทที่๓๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-08-2011&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-08-2011&group=3&gblog=37 Thu, 11 Aug 2011 13:34:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-07-2011&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-07-2011&group=3&gblog=36 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-07-2011&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=06-07-2011&group=3&gblog=36 Wed, 06 Jul 2011 13:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-06-2011&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-06-2011&group=3&gblog=35 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-06-2011&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=15-06-2011&group=3&gblog=35 Wed, 15 Jun 2011 13:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=20-05-2011&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=20-05-2011&group=3&gblog=34 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศบทที่๓๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=20-05-2011&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=20-05-2011&group=3&gblog=34 Fri, 20 May 2011 13:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=03-05-2011&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=03-05-2011&group=3&gblog=33 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=03-05-2011&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=03-05-2011&group=3&gblog=33 Tue, 03 May 2011 13:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-04-2011&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-04-2011&group=3&gblog=32 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-04-2011&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-04-2011&group=3&gblog=32 Tue, 19 Apr 2011 13:18:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-03-2011&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-03-2011&group=3&gblog=31 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-03-2011&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-03-2011&group=3&gblog=31 Fri, 04 Mar 2011 13:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=29-01-2011&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=29-01-2011&group=3&gblog=30 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=29-01-2011&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=29-01-2011&group=3&gblog=30 Sat, 29 Jan 2011 13:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-01-2011&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-01-2011&group=3&gblog=28 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-01-2011&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-01-2011&group=3&gblog=28 Mon, 10 Jan 2011 13:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=28-12-2010&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=28-12-2010&group=3&gblog=27 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=28-12-2010&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=28-12-2010&group=3&gblog=27 Tue, 28 Dec 2010 13:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-12-2010&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-12-2010&group=3&gblog=26 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-12-2010&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-12-2010&group=3&gblog=26 Fri, 17 Dec 2010 13:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-12-2010&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-12-2010&group=3&gblog=25 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-12-2010&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-12-2010&group=3&gblog=25 Thu, 16 Dec 2010 13:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-12-2010&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-12-2010&group=3&gblog=24 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-12-2010&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-12-2010&group=3&gblog=24 Sat, 04 Dec 2010 13:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-11-2010&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-11-2010&group=3&gblog=23 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนย์มยุเรศบทที่ ๒๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-11-2010&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=16-11-2010&group=3&gblog=23 Tue, 16 Nov 2010 13:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2010&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2010&group=3&gblog=22 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศบทที่ ๒๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2010&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2010&group=3&gblog=22 Sat, 30 Oct 2010 13:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-10-2010&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-10-2010&group=3&gblog=21 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-10-2010&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-10-2010&group=3&gblog=21 Fri, 22 Oct 2010 12:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-10-2010&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-10-2010&group=3&gblog=20 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-10-2010&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-10-2010&group=3&gblog=20 Tue, 05 Oct 2010 12:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-09-2010&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-09-2010&group=3&gblog=18 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-09-2010&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-09-2010&group=3&gblog=18 Fri, 10 Sep 2010 12:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-09-2010&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-09-2010&group=3&gblog=17 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-09-2010&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-09-2010&group=3&gblog=17 Sun, 05 Sep 2010 12:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-08-2010&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-08-2010&group=3&gblog=16 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-08-2010&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=19-08-2010&group=3&gblog=16 Thu, 19 Aug 2010 12:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-08-2010&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-08-2010&group=3&gblog=15 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-08-2010&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=10-08-2010&group=3&gblog=15 Tue, 10 Aug 2010 12:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=18-07-2010&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=18-07-2010&group=3&gblog=14 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=18-07-2010&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=18-07-2010&group=3&gblog=14 Sun, 18 Jul 2010 12:29:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-07-2010&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-07-2010&group=3&gblog=13 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-07-2010&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-07-2010&group=3&gblog=13 Sun, 04 Jul 2010 12:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=23-06-2010&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=23-06-2010&group=3&gblog=12 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=23-06-2010&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=23-06-2010&group=3&gblog=12 Wed, 23 Jun 2010 12:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-06-2010&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-06-2010&group=3&gblog=11 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-06-2010&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-06-2010&group=3&gblog=11 Sun, 13 Jun 2010 12:19:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=27-05-2010&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=27-05-2010&group=3&gblog=10 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=27-05-2010&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=27-05-2010&group=3&gblog=10 Thu, 27 May 2010 12:18:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=9 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดชลบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=13-11-2017&group=7&gblog=9 Mon, 13 Nov 2017 11:54:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-11-2017&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-11-2017&group=7&gblog=8 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-11-2017&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-11-2017&group=7&gblog=8 Tue, 07 Nov 2017 22:41:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-11-2017&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-11-2017&group=7&gblog=7 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดจันทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-11-2017&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=04-11-2017&group=7&gblog=7 Sat, 04 Nov 2017 16:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-11-2017&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-11-2017&group=7&gblog=6 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดขอนแก่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-11-2017&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-11-2017&group=7&gblog=6 Wed, 01 Nov 2017 16:00:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=5 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกำแพงเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=5 Mon, 30 Oct 2017 15:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=4 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาฬสินธุ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=4 Mon, 30 Oct 2017 15:45:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=3 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=3 Mon, 30 Oct 2017 15:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=2 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บไว้ในความทรงจำ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกระบี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=30-10-2017&group=7&gblog=2 Mon, 30 Oct 2017 15:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=21-10-2017&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=21-10-2017&group=7&gblog=1 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=21-10-2017&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=21-10-2017&group=7&gblog=1 Sat, 21 Oct 2017 8:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-11-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-11-2010&group=4&gblog=1 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[นางละคร สำนักพิมพ์ปัณฑ์ปุระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-11-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=02-11-2010&group=4&gblog=1 Tue, 02 Nov 2010 0:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-05-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-05-2010&group=3&gblog=8 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-05-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=11-05-2010&group=3&gblog=8 Tue, 11 May 2010 12:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-05-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-05-2010&group=3&gblog=7 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-05-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=05-05-2010&group=3&gblog=7 Wed, 05 May 2010 12:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-03-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-03-2010&group=3&gblog=6 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-03-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=17-03-2010&group=3&gblog=6 Wed, 17 Mar 2010 12:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-02-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-02-2010&group=3&gblog=5 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-02-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=26-02-2010&group=3&gblog=5 Fri, 26 Feb 2010 12:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-02-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-02-2010&group=3&gblog=4 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-02-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=22-02-2010&group=3&gblog=4 Mon, 22 Feb 2010 12:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=08-02-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=08-02-2010&group=3&gblog=3 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=08-02-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=08-02-2010&group=3&gblog=3 Mon, 08 Feb 2010 12:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-02-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-02-2010&group=3&gblog=2 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทที่๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-02-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=07-02-2010&group=3&gblog=2 Sun, 07 Feb 2010 12:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-02-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-02-2010&group=3&gblog=1 http://dorrasa.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์มยุเรศ บทแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-02-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dorrasa&month=01-02-2010&group=3&gblog=1 Mon, 01 Feb 2010 12:06:15 +0700